Η αναγκαιότητα του πολιτικού μηχανικού στις μεταβιβάσεις ακινήτων συνοψίζεται στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), στη Βεβαίωση Μηχανικού και στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η βεβαίωση μηχανικού απαιτείται σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να πιστοποιεί ότι το ακίνητο δεν έχει πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

Επιπλέον, η ομάδα μας μπορεί να φροντίσει για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να έχει ο πολιτικός μηχανικός, έτσι ώστε να εκδώσει τη βεβαίωση:

  • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια από την πολεοδομία (κατόψεις, όψεις, τομές)
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία και έγγραφα σε περίπτωση αυθαιρέτου
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη

Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

Η βεβαίωση μηχανικού αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα, και διασφαλίζει τον αγοραστή και τον ιδιοκτήτη σε μία μεταβίβαση, την πιθανή ακύρωση του συμβολαίου λόγω πολεοδομικών αυθαιρεσιών ή παραβάσεων που μπορεί και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μη γνωρίζει. H βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική και για τη μεταβίβαση οικοπέδων και κατοικιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας!