Η παρουσία νομικού συμβούλου κατά την υπογραφή του συμβολαίου εξασφαλίζει σιγουριά και ασφάλεια σε πολλά στάδια της διαδικασίας της αγοραπωλησίας, από τον έλεγχο ακίνητου στο υποθηκοφυλακείο, στην πολεοδομία, στην αρμόδια ΔOY, στη σύνταξη συμβολαίου, στη μεταγραφή συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο κ.λπ.

Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε απαραίτητο νομικό έλεγχο:

  • Έλεγχος τίτλων
  • Έλεγχος Ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο
  • Έλεγχος Ακινήτου στην Πολεοδομία
  • Πληρωμή Φόρου στην αρμόδια ΔΟΥ
  • Σύνταξη Συμβολαίου
  • Μεταγραφή Συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας!